Kifid: Europeesche beëindigt onterecht autoverzekering

Europeesche Verzekeringen beëindigde onterecht de autoverzekering van een klant met een Alfa Romeo Spider. De verzekeraar had bij de aanvraag van een bootverzekering opgemerkt dat de man bij een eerdere bootverzekering fraude had gepleegd. De aanvraag werd geweigerd en de autoverzekering werd beëindigd. Nu moet de autoverzekering worden hersteld, oordeelt Kifid.

‘Inbraken bijgebouwen nemen toe; inboedelverzekering niet altijd voldoende’

Hoewel het aantal woninginbraken in Nederland is gedaald tijdens de coronacrisis, signaleert Aon dat er steeds vaker wordt ingebroken in bijgebouwen zoals schuren en garages. Een zorgelijke situatie volgens de intermediair, omdat dit soort inbraken niet altijd standaard onder de inboedelverzekering vallen.

Sivi en Ockto: volgende stap voor eenduidige registratie klantdata

SIVI introduceert de vertaling van het Ockto Data Model naar de SIVI All Finance Datacatalogus (AFD). Deze mapping moet het eenduidig vastleggen van gegevens binnen het klantdossier ondersteunen en het toenemend gebruik van brondata faciliteren, zo meldt SIVI.

Verkeerde Menzis gedagvaard; geen premie onnodig afgesloten tandartsverzekering terug én opdraaien voor proceskosten

Menzis Zorgverzekeraar hoeft geen cent terug te betalen aan verzekerden die onnodig een tandartsverzekering hebben afgesloten. Reden? De verkeerde Menzis is gedagvaard. De tandartsverzekering is namelijk afgesloten bij de naamloze vennootschap Menzis. De verzekerden die allen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen draaien ook nog eens op voor de proceskosten.

Klap lijft Koning Bedrijfsadvies Haarlem in

Klap Verzekeringsmakelaar heeft de verzekeringsportefeuille en de activiteiten van Koning Bedrijfsadvies Haarlem overgenomen.. De overname past in de groeiambities die het intermediairsbedrijf heeft.

Ondernemer ontsnapt aan coronafaillissement dankzij nieuwe wet

Er gloort hoop voor bedrijven die in betalingsproblemen zitten, maar daarover niet kunnen onderhandelen met hun schuldeisers. Een ondernemer in de evenementensector heeft als eerste met succes een beroep gedaan op een wijziging van de faillissementswet waardoor zijn schuldeisers akkoord moeten gaan met een forse korting op hun uitstaande vorderingen, schijft het FD.

Hypotheker: ‘Gebrek aan woningen voor 55-plussers blokkeert doorstroming’

Het aantal hypotheekaanvragen van 55-plussers bij de Hypotheker nam in het laatste kwartaal van 2020 met 14 procent toe ten opzichte van een kwartaal eerder. Het gaat vooral om oversluiters. Volgens de hypotheekketen willen veel 55-plussers liever verhuizen, maar kiezen ze vanwege het gebrek aan geschikte woningen liever voor een verbouwing.

Achmea doet oproep om coronavaccins wereldwijd beter te verdelen

Er moet meer gedaan worden om vaccins beschikbaar te stellen in lagelonenlanden. Achmea heeft daartoe opgeroepen, samen met 150 andere internationale institutionele beleggers. Uit onderzoek blijkt dat de mondiale economie tot 9,2 biljoen dollar schade kan oplopen, als de toegang tot vaccins niet wordt verbeterd.

Feit of fabel: Onderscheid tussen particulier of zakelijk gebruik van drones is vervallen

Het gebruik van drones blijft toenemen; niet alleen het particuliere gebruik, maar zeker ook het zakelijke gebruik. Denk maar eens aan de brandweer en de politie die hiermee bij brand of ongevallen de schade kunnen opnemen en hierdoor zelfs eerder gericht hulp kunnen verlenen. Maar ook  bij een schadetaxatie van panden kan een drone uitkomst bieden.

AMtopvrouwen Annemarie Mijer (Athora): ‘Vertrouw op je intuïtie, dan kun je meer dan je denkt’

Annemarie Mijer zit sinds juli vorig jaar in de raad van bestuur van Athora Netherlands. In het verleden was ze bestuurder bij Delta Lloyd. In 2017 stond ze ovoor het laatst in de AM-topvrouwenlijst, op een veertiende plek. Ze is een van de vrouwen die in een interviewserie op amweb.nl hun licht laten schijnen op de rol van de vrouw in de financiële dienstverlening.