‘Limburgse ondernemers met polis via assurantiebeurs Lloyd’s bijten in het stof’

Een behoorlijk aantal ondernemers in het Limburgse Valkenburg krijgen hun overstromingsschade waarschijnlijk niet vergoed. Waar Nederlandse verzekeraars coulant lijken om te gaan met de schade, zijn de beursverzekeraars van het Britse Lloyd’s minder rekkelijk. Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.

Onderzoek: vastgoedavontuur deed SNS Reaal de das om

De overheid had SNS Reaal nooit hoeven redden als het concern niet in zee was gegaan met vastgoedfinancier Property Finance. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van de Ondernemingskamer onderzoek hebben gedaan naar de gang van zaken bij SNS Reaal in de jaren voor de nationalisatie in 2013.

Tuchtraad in vergetelheid na 13 jaren zonder klachtrecht verzekerden. Is Kifid nog houdbaar als poortwachter?

Wie keek er ooit om naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening? De oprichting van Kifid in 2007 verwees het instituut naar een bestaan in de luwte dat slechts een handjevol zaken per jaar behandelt. Tot nu. Demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker wil af van het verenigingstuchtrecht en van de tuchtraad (TFD) een publiekrechtelijk orgaan van maken. Wat is er aan de hand met de TFD?

VEH: maak verzekeraars aanspreekpunt voor afhandeling alle overstromingsschades

Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) moeten verzekeraars en de overheid zo snel mogelijk duidelijk maken wat er bij de overstromingsschade in Limburg vergoed wordt, door wie en wanneer. Inwoners zouden zich zorgen maken dat gedupeerden ‘niet snel en adequaat’ zekerheid krijgen over de vergoeding van de schade.

Yarden brengt privacywet terecht in stelling: verzekerde krijgt geen antwoord op vragen

Volgens privacyverordening AVG mag een verzekeraar alleen informatie geven aan de verzekeringnemer. Als de verzekerde iemand anders is, krijgt die dus nul op het rekest. Dat is terecht, oordeelt Kifid in een klachtzaak tegen Yarden.

‘Ik ben Iris, en o ja, ik heb reuma…’

Als een klant arbeidsongeschikt raakt kun je je als verzekeraar en adviseur van je menselijke kant laten zien. Door persoonlijk contact en hulp te bieden als iemand niet meer kan werken, maar ook al vóórdat iemand arbeidsongeschikt raakt. Dat deed Klaverblad Verzekeringen toen zelfstandig projectmanager Iris na een periode van hevige reuma-aanvallen in gesprek wilde. Samen kwamen ze tot een oplossing die haar het beste zou helpen: spraakherkenningssoftware. Iris vertelt haar verhaal.

Martin Suithoff: “Ga het gesprek aan met ondernemers met financiële zorgen”

Een gesprek over financiële problemen begin je niet zomaar. U wilt uw relatie tenslotte niet overrompelen. Maar als onafhankelijk adviseur kunt u wel voorkomen dat de problemen zich opstapelen. Hoe gaat u dan het gesprek aan?

Hof: verzekeraars hoeven kosten asbestopruiming niet te betalen

Wat is zaakschade? Over die principiële vraag boog het gerechtshof in Amsterdam zich. Het oordeelde dat onder meer RSA en Achmea als verzekeraars van een transportbedrijf de kosten van asbestopruiming niet hoeven te vergoeden.

Zomerserie 5 – Bert Sonneveld (FvA): ‘Wopke, stop met eens in de drie jaar ons een onbenullig examentje te laten doen’

Belangenclubs en beroepsverenigingen: de financiële dienstverlening is er dol op. Tientallen zijn er, stuk voor stuk met hun eigen bijeenkomsten, speerpunten en vertegenwoordigers. In de zomerserie 2021 vraagt AM deze gezelschappen vol gelijkgestemden waar ze in het najaar mee aan de slag gaan. Vandaag in aflevering 5: de Federatie van Assurantieclubs. "Geef ons de regie van het permanent actueel zijn en van permanente educatie weer terug", bepleit FvA-voorzitter Bert Sonneveld.

NN gaat soepel om met Limburgse overstromingsschade

Bij Nationale-Nederlanden zijn de afgelopen twee weken ruim 2.000 particuliere en 500 zakelijke schademeldingen binnengekomen in verband met de overstroming van 14 juli. De eerste meldingen zijn inmiddels afgehandeld; NN biedt in veel gevallen vergoeding ondanks een uitsluiting voor overstromingsschade.